BOOST en de 24-uurs opvang voor vluchtelingen zonder papieren

De gemeente Amsterdam werkt aan 24-uurs opvang voor ongedocumenteerden en onderzoekt 12 panden op hun technische en financiële geschiktheid daarvoor. Daaronder ook het pand van BOOST.

De gemeente Amsterdam gaat vanaf dit jaar 24-uurs opvang aanbieden aan 500 vluchtelingen die op dit moment niet beschikken over de juiste verblijfsdocumenten. Het is onder andere de bedoeling dat de opvang kleinschalig wordt georganiseerd, dat mensen overdag kunnen meedoen in de stad, en kunnen werken aan perspectief. BOOST was een van de betrokken organisaties die hebben meegedacht in de voorbereiding van de plannen.

BOOST is blij dat de stad meer aandacht heeft voor ongedocumenteerde vluchtelingen, en wil graag een bijdrage blijven leveren aan hun perspectief! Bij BOOST organiseren buurtbewoners en vluchtelingen uit de hele stad al 2,5 jaar lang, 5 dagen per week een levendige, inclusieve ontmoetingsplek met een breed programma gericht op taal, verbinding, perspectief en meedoen. Ook tientallen ongedocumenteerde vluchtelingen doen daar dagelijks aan mee. Zolang meedoen voor vluchtelingen nog een grote uitdaging is, wil BOOST zich blijven inzetten!

De gemeente onderzoekt nu of de huisvesting van een aantal ongedocumenteerde vluchtelingen ook in het pand van BOOST kan worden ondergebracht. Dat betekent niet dat BOOST gaat sluiten! BOOST wil in gesprek met de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om de huidige activiteiten van BOOST te combineren met huisvesting van een aantal ongedocumenteerden. Het wordt een uitdaging om wonen goed te combineren met activiteiten, en het pand is zeker niet zo maar geschikt. Voor de gemeente speelt de technische en financiële haalbaarheid een rol. Voor BOOST is belangrijk dat alle activiteiten door kunnen blijven gaan. 

Er wordt nog volop onderzoek gedaan. In de komende tijd zal een beslissing genomen worden over welke panden in de stad ingezet zullen worden als opvanglocatie. Houdt de website in de gaten voor meer informatie.