Conferentie: Bouwen aan een inclusieve stad bij BOOST

Vrijdag 22 juni vond bij Boost een bijzondere conferentie plaats in het kader van We Make The City Festival. Een diverse groep mensen kwam bijeen om te praten over het de voorwaarden van een inclusieve stad. Hoe mensen zich kunnen verbinden en een stad maken waar elke bewoner bij hoort en zich in thuis voelt.

De bezoekers begonnen met de opdracht om zelf ‘de ruimte te maken’. Stoelen werden aan elkaar doorgegeven, waarna iedereen neerstreek. Ramon, coördinator van Boost, introduceerde Boost aan de mensen die er voor het eerst waren. “Wie is hier via Boost?” vroeg ze. Ruim driekwart van de handen in de zaal gingen omhoog. Iedereen moest lachen. Ze introduceerde ook de Refugee Academy, en de spreker die dag, Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit aan de VU.

Tussendoor kwam ambassadrice van de Refugee Academy Elena (…) aan het woord. Zij benadrukte het belang van het ‘verlangzamen van de ruimte’. “We laten even los dat het allemaal snel en efficiënt moet. We nemen tijd om echt naar elkaar te luisteren.”

Toen introduceerde Halleh Ghorashi de term ‘tussenruimte’ Ze vertelde onder andere dat het een ruimte is waarin de tijd als het ware stil staat. Waar geen oordelen zijn, maar des te meer ruimte om naar elkaar te luisteren, en waar iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn, en gelijkwaardig is, los van de stigma’s die normaliter onze identiteit bepalen.

Na haar boeiende en gepassioneerde verhaal ging ze met het publiek in gesprek. Ze vroeg hen wat hun ervaringen waren bij Boost als tussenruimte. Herkennen ze Boost als tussenruimte? En wat zijn spanningen waar men tegen aan loopt? Veel mensen stonden op en deelden hun visie en verhaal. Heel persoonlijke verhalen werden verteld en de rest van het publiek luisterde aandachtig. Een bloemrijk beeld werd geschetst van Boost. De sfeer was goed. Iedereen voelde de ruimte en veiligheid om zich te uiten, zoals in een echte tussenruimte. Er was verbinding tussen nieuwkomer, stadmaker, onderzoeker en buurtbewoner. Het was een zeer geslaagde middag, waar iedereen zeker veel van heeft geleerd en met een tevreden gevoel van thuis kwam.