De buurt staat achter BOOST

Op 28 maart organiseerde de gemeente Amsterdam in de gymzaal van BOOST een buurtbijeenkomst. Onderwerp was het plan van de gemeente om in een deel van het pand waar BOOST nu zit, een opvang te openen voor maximaal 30 ongedocumenteerde vluchtelingen.

Er waren zo’n 200 mensen, uit de buurt en van BOOST. Wethouder Rutger Groot Wassink vertelde over zijn plannen. Ongedocumenteerde vluchtelingen moeten een plek krijgen waar zij in rust en veiligheid kunnen werken aan hun juridische positie, en aan een perspectief voor de toekomst, hier of ergens anders. De gemeente wil 500 van hen maximaal 1,5 jaar onderdak bieden, verspreid over de stad.

Sennay Ghebraeb en Ramon Schleijpen, voorzitter en coördinator van BOOST, legden uit wat BOOST van deze plannen vindt: ‘Het is heel positief dat de gemeente deze groep wil helpen, omdat we bij BOOST iedere dag ervaren hoe moeilijk de positie van ongedocumenteerde mensen is,’ aldus Sennay. ‘Als je geen plek hebt om te slapen, is het erg moeilijk om te zoeken naar een perspectief in je leven.’ Ramon vervolgde: ‘We zetten ons met alle activiteiten nu al in voor deze groep. Maar we maken ons wel zorgen of een woonfunctie voor 30 mensen niet te veel is voor dit gebouw, voor BOOST en voor de buurt. Een kleinere opvang zet alles minder onder druk.’

Er volgde een levendig gesprek. Zeker 20 buurtbewoners voerden het woord. Een aantal van hen was fel tegen het plan, uit angst voor overlast als er straks dag en nacht mensen in het gebouw verblijven. Iedereen was positief over BOOST. Schleijpen: ‘BOOST heeft hier in anderhalf jaar heel veel georganiseerd, en een goede relatie opgebouwd met de buurt. Het gebouw is heel gehorig; we zetten ons in om geen overlast te veroorzaken. We moeten samen bekijken wat er wél mogelijk is, zonder de activiteiten van BOOST en de leefbaarheid voor omwonenden in het nauw te brengen.’

Wethouder Groot Wassink benadrukte dat de gemeente zorgvuldig met BOOST zal overleggen voordat een besluit wordt genomen. De gemeente wil heel graag dat BOOST op deze plek haar werkzaamheden voortzet. Er komt een begeleidingsgroep met mensen van de gemeente, van BOOST en uit de buurt. Er wordt goed op gelet dat er geen overlast ontstaat. Als alles doorgaat, wordt de opvang begin 2020 in gebruik genomen.