[/vc_cta]

Vacature: voorzitter stichtingsbestuur

BOOST is op zoek naar een voorzitter

In het bestuur van de stichting BOOST voor vluchtelingen ontstaat binnenkort een vacature; die van voorzitter. We zijn op zoek naar iemand met relevante ervaring, die een bestuurlijke bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze dynamische ontmoetingsplek voor nieuwkomers in Amsterdam. Het bestuur van de stichting functioneert op afstand, onafhankelijk en onbezoldigd. De huidige voorzitter Sennay Ghebreab vervult deze functie sinds begin 2018. Hij maakt nu graag plaats voor een nieuwe bestuurder. We nodigen belangstellenden van harte uit om te reageren. Dat kan door te mailen naar bestuur@boostamsterdam.nl. Zie de vacature voor meer informatie en contactgegevens.

Wie wij zijn

BOOST valt onder de stichting BOOST voor vluchtelingen. De stichting heeft een bestuur dat vooral op de achtergrond opereert. De dagelijkse coördinatie ligt bij het Kernteam, dat tot doel heeft om alle inzet, activiteiten en kansen op elkaar af te stemmen en samen de goede richting op te gaan. Voor ieder cluster van activiteiten zit er iemand in het Kernteam.

Karin Arendsen: Algemeen coördinator (e-mail)
Lirika Bunjaku: Locatiemanager (e-mail)
Linde Lamboo: Programmamanager (e-mail)
Renée Spruit: Zakelijk Leider (e-mail)
Bassam Alkassab: Medewerker locatie
Leila Fereydooni: Medewerker locatie(e-mail)
A. Ahsen Medar: Stagiair Communicatie (e-mail)

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Sennay Ghebreab: Voorzitter
Monique Waarts: Vicevoorzitter
Jeroen Diepeveen: Penningmeester
Henk van Waveren: Secretaris

Missie & visie

BOOST is een unieke ontmoetingsplek in Amsterdam waar nieuwkomers en bewoners uit de hele stad samen werken aan verbinding, integratie en perspectief. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving en een volwaardige plek voor iedereen.

Mensen met en zonder vluchtachtergrond organiseren ontmoetingen om elkaar te leren kennen, en programma’s die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. Ontmoeting, taal, ontspanning, samen werken. Daaruit ontstaan netwerken en kansen om je talenten te ontplooien en je in te zetten. Kortom actief meedoen, betrokken zijn – het zijn de simpele woorden voor inburgeren en integratie.

BOOST is een vervolg op HOOST Mauritskade, de tijdelijke woonvoorziening in de Amsterdamse Oosterparkbuurt waar een groep van ruim 30 nieuwkomers zelf een opvanglocatie realiseerde, met brede steun vanuit de buurten van Amsterdam Oost. We hebben laten zien dat kleinschalige bottom-up opvang kán. En we leerden dat integratie, het opnemen van de nieuwe bewoners in onze stad gebaat is bij die zelfbeschikking, bij de buurtcontacten en vriendschappen. Het is een aanpak die de nieuwkomer – en de buurtbewoners zelf – echt op weg kan helpen, een enorme boost kan geven.

Die boost is hard nodig. De cijfers leren dat zo’n 75 procent van de nieuwkomers na een paar jaar nog steeds geen werk heeft kunnen vinden. We weten ook dat er de komende jaren zo’n 1500 nieuwkomers in Amsterdam Oost komen wonen; in het nieuwe tijdelijke AZC (eerst in de voormalige Bijlmer Bajes; tegenwoordig in Nieuw West), in enkele tijdelijke bouwlocaties voor jonge starters, en in een deel van de sociale woningen hier in de stad. En dat we ook met nieuwkomers die al langer in de stad wonen, soms nog nauwelijks kennis hebben gemaakt.

Nieuwkomers zijn op zoek naar kennis en kennissen, informatie en aanknopingspunten, om onderdeel uit te kunnen maken van deze nieuwe samenleving. Buurtbewoners en nieuwkomers bouwen samen een lokaal netwerk dat nieuwkomers een eindje op weg kan helpen.

Onze plek

BOOST is sinds augustus 2017 de trotse gebruiker van het heel bijzondere, voormalige buurthuis in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. Het gebouw is het allereerste ontwerp van architect Pi de Bruin. De gemeente Amsterdam heeft het pand in gebruik gegeven aan BOOST om er goed voor te zorgen en om BOOST daar verder te kunnen ontwikkelen, samen met de buurt. BOOST heeft er in minder dan een maand weer een levendige en gastvrije plek van gemaakt, waar iedereen welkom is om mee te doen. Daarmee sluiten we hopelijk helemaal aan bij de intentie van de architect. Die zegt daarover in blogspot Porum van Mokum: ‘Ik ben heel trots op het Buurtcentrum Transvaal dat ik in die tijd, begin jaren zeventig, heb kunnen neerzetten. Daar kon ik veel van mijn bevlogenheid en visie in kwijt. Ik wilde deze buurt, een joodse wijk, die na de oorlog behoorlijk in verval was geraakt en een hele nare sfeer had, een baken van hoop en optimisme bieden. Met dit gebouw, transparant, licht, modern en met een gastvrije uitstraling, heb ik in 1976 de Merkelbachprijs gewonnen.’

Het pand aan de Danie Theronstraat 2 staat op de gemeentelijst om te worden verkocht, ten behoeve van nieuwe woonruimte; de eerste 10 jaar ook voor statushouders. BOOST wil het pand tot de realisatie van de definitieve plannen gebruiken als gastvrije ontmoetingsplek waar iedereen kan meedoen. BOOST is in september 2016 van start gegaan in het voormalige gebouw van de Lidwinaschool aan de Ringdijk, in Amsterdam Oost. Dit pand hadden we een jaar in gebruik. We hebben het in de zomer van 2017 verlaten, om definitief te worden ontwikkeld tot nieuw woongebied. Voor informatie over het gebruik van een ruimte bij BOOST kunt u een mail sturen naar info@boostamsterdam.nl.

BOOST locatie tijdens corona
Door de huidige corona maatregelen is de open sfeer die BOOST voorheen kende veranderd. Momenteel focust BOOST zich op het programma van taal en ontwikkeling voor mensen die dit hard nodig hebben. Hiervoor is het gehele gebouw ingericht met de huidige voorzorgsmaatregelen. Er zijn eenpersoonsplekken op 1,5 meter afstand van elkaar gecreëerd. Er is meer werkruimte ingericht om aan online activiteiten deel te nemen. En de koffiebar zorgt voor koffiepunten verspreid door het gebouw.

Het organiseren van ontmoeting en gebruik van ruimtes door andere partijen is in beperkte mate mogelijk. Wil je graag in gesprek over deze mogelijkheden? Stuur dan een email aan info@boostamsterdam.nl

BOOST-partners op locatie
Voor organisaties die op zoek zijn naar werkruimte én echt met BOOST willen samenwerken, maken wij graag plek. Activiteit versterkt de locatie en biedt nieuwkomers nieuwe kansen om mee te doen. Een aantal zeer gewaardeerde partners hebben op deze manier een mooie plek gevonden en dragen op hen manier bij aan het BOOST-programma. Zo werken Dokters van de Wereld en Rode Kruis samen aan het Zorgcafé waarin mensen ondersteunt worden een weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem. De Refugee Talent Hub heeft haar kantoor in het gebouw van BOOST en zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt door werkgevers en nieuwkomers samen te brengen met betaald werk als doel. En Here to Support werkt vanuit BOOST aan het hoorbaar, zichtbaar en weerbaar maken van ongedocumenteerde mensen.

Ben je nieuwsgierig, heb je een interessant voorstel; stuur ons dan gerust een mail met de kansen voor samenwerking die jij ziet! (info@boostamsterdam.nl)

Onze partners


Partners van BOOST

De activiteiten van BOOST worden financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van onze bovenstaande partners. Daarnaast werkt BOOST intensief samen met een netwerk van uiteenlopende partners in de buurt, in de stad, en landelijk.

Wij zijn trots op het grote netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd en staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Voor vragen of ideeën over nieuw partnerschap kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

Academie van de Stad | AdviesTalent van Twijnstra Gudde | Amsterdam Cares | Amsterdam University College | Amsterdam Verbindt | Amsterdammers Maak je Stad! | Amsterdams 4 en 5 mei comité | ASKV Steunpunt Vluchtelingen | Blendin | Boksschool Bijlmerbajes | Brandweer Amstelland | BuurtBuik | Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied | Buurtplatform Transvaal | Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) | Civic | Day of Caring | De Alliantie | De Key | De Meevaart | De YogaZaak | Dokters van de Wereld | Dynamo | Eigen Haard | Event Hands | FRED Foundation | Gastvrij Oost | Gemeente Amsterdam | GGD | Hack Your Future | Havendiners | Het Blauwe Huis | Hogeschool van Amsterdam | Hotel CASA | Hotel Nicolaas Witsen | In My Backyard | Joke Smitschool | KANS Fonds | Kerken helpen Amsterdam | KNVB Kicks | Lloydhotel | Lohuizen | LoLa Lik | Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen | Majalla | Makers Unite | Muiderpoortkerk | NedLes | Netwerk Pro | NewBees | OranjeFonds | Plugin | Politie Amsterdam | Post Oost | Protestantse Diaconie | Randstad | Refugee Academy  | Refugee Company | Refugee Start Force | Right2Education | ROC van Amsterdam | Rode Kruis | Socius | Stadgenoot | Startblok Riekerhaven | Starters4communities | Stedelijk Platform Ongedocumenteerden | Steunfonds Amsterdam | Stichting DOEN | Stichting Leegstandoplossers Amsterdam | Stichting Philomela | Stichting Veranders | The Student Hotel | Tugela85 | UAF | Universiteit van Amsterdam | Vluchtelingenwerk Nederland | Vrije Universiteit  (VU) | Vrijwilligers Centrale Amsterdam | Wereldhuis | Werkgeverssteunpunt Groot-Amsterdam | Ymere

Word donateur

BOOST kan bestaan dankzij de kleine en grote bijdragen van veel mensen en organisaties in en buiten Amsterdam. De dagelijkse inzet van ruim 100 vrijwilligers, een gift van 50 borden voor de keuken, een optreden van muzikanten uit de buurt, een wekelijkse samenwerking, grote en kleine financiële support; het draagt allemaal bij aan het succes van BOOST.

Wie BOOST financieel wil steunen, kan dat doen door overmaking van een bedrag op rekening NL94 INGB 0008186486 van de Stichting BOOST voor Vluchtelingen, onder vermelding van ‘Gift voor BOOST’.

De stichting BOOST voor vluchtingen heeft een ANBI status.