BOOST is een unieke ontmoetingsplek in Amsterdam waar vluchtelingen en bewoners uit de hele stad samen werken aan taal, verbinding en perspectief. Vijf dagen per week organiseren zij een bottom-up programma en een dynamische plek waar iedereen welkom is.
Wij geloven dat de inzet van vluchtelingen en de samenleving nodig zijn om echte integratie tot stand te brengen. We zien dat oude en nieuwe Amsterdammers daar graag actief aan bijdragen; BOOST biedt daarvoor de ruimte.


WIE ZIJN WIJ

BOOST valt onder de stichting BOOST voor vluchtelingen. De stichting heeft een bestuur dat vooral op de achtergrond opereert. De dagelijkse coördinatie ligt bij het Kernteam, dat tot doel heeft om alle inzet, activiteiten en kansen op elkaar af te stemmen en samen de goede richting op te gaan. Voor ieder cluster van activiteiten zit er iemand in het Kernteam.

Ramon Schleijpen: directeur (e-mail)
Leontien Leijdekkers: locatiemanager (e-mail)
Vibeke Mansvelt: manager taal (e-mail)
Shahla Rahimi: community manager (e-mail)
Karin Anzivino: programmamanager (e-mail)
Pieter de Jong: financieel manager (e-mail)
Rob Lorié: kernteamlid
Anna van der Tas: medewerker taal
Subhi Almatroud: medewerker locatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Sennay Gebreab: voorzitter
Monique Waarts: vicevoorzitter
Jeroen Diepeveen: penningmeester
Henk van Waveren: secretaris

MISSIE & VISIE

BOOST is een unieke ontmoetingsplek in Amsterdam waar vluchtelingen en bewoners uit de hele stad samen werken aan verbinding, integratie en perspectief. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving en een volwaardige plek voor iedereen.

Mensen met en zonder vluchtachtergrond organiseren ontmoetingen om elkaar te leren kennen, en programma’s die kunnen helpen om mee te doen in de samenleving. Ontmoeting, taal, ontspanning, samen werken. Daaruit ontstaan netwerken en kansen om je talenten te ontplooien en je in te zetten. Kortom actief meedoen, betrokken zijn – het zijn de simpele woorden voor inburgeren en integratie.

BOOST is een vervolg op HOOST Mauritskade, de tijdelijke woonvoorziening in de Amsterdamse Oosterparkbuurt waar een groep van ruim 30 vluchtelingen zelf een opvanglocatie realiseerde, met brede steun vanuit de buurten van Amsterdam Oost. We hebben laten zien dat kleinschalige bottom-up opvang kán. En we leerden dat integratie, het opnemen van de nieuwe bewoners in onze stad gebaat is bij die zelfbeschikking, bij de buurtcontacten en vriendschappen. Het is een aanpak die de nieuwkomer – en de buurtbewoners zelf – echt op weg kan helpen, een enorme boost kan geven.

Die boost is hard nodig. De cijfers leren dat zo’n 75 procent van de nieuwkomers na een paar jaar nog steeds geen werk heeft kunnen vinden. We weten ook dat er de komende jaren zo’n 1500 vluchtelingen in Amsterdam Oost komen wonen; in het nieuwe tijdelijke AZC (eerst in de voormalige Bijlmer Bajes; tegenwoordig in Nieuw West), in enkele tijdelijke bouwlocaties voor jonge starters, en in een deel van de sociale woningen hier in de stad. En dat we ook met vluchtelingen die al langer in de stad wonen, soms nog nauwelijks kennis hebben gemaakt.

Nieuwkomers zijn op zoek naar kennis en kennissen, informatie en aanknopingspunten, om onderdeel uit te kunnen maken van deze nieuwe samenleving. Buurtbewoners en nieuwkomers bouwen samen een lokaal netwerk dat nieuwkomers een eindje op weg kan helpen.

 

PLEK

BOOST is sinds augustus 2017 de trotse gebruiker van het heel bijzondere, voormalige buurthuis in de Transvaalbuurt in Amsterdam Oost. Het gebouw is het allereerste ontwerp van architect Pi de Bruin. De gemeente Amsterdam heeft het pand in gebruik gegeven aan BOOST om er goed voor te zorgen en om BOOST daar verder te kunnen ontwikkelen, samen met de buurt. BOOST heeft er in minder dan een maand weer een levendige en gastvrije plek van gemaakt, waar iedereen welkom is om mee te doen. Daarmee sluiten we hopelijk helemaal aan bij de intentie van de architect. Die zegt daarover in blogspot Porum van Mokum: ‘Ik ben heel trots op het Buurtcentrum Transvaal dat ik in die tijd, begin jaren zeventig, heb kunnen neerzetten. Daar kon ik veel van mijn bevlogenheid en visie in kwijt. Ik wilde deze buurt, een joodse wijk, die na de oorlog behoorlijk in verval was geraakt en een hele nare sfeer had, een baken van hoop en optimisme bieden. Met dit gebouw, transparant, licht, modern en met een gastvrije uitstraling, heb ik in 1976 de Merkelbachprijs gewonnen.’

Het pand aan de Danie Theronstraat 2 staat op de gemeentelijst om te worden verkocht, ten behoeve van nieuwe woonruimte; de eerste 10 jaar ook voor statushouders. BOOST wil het pand tot de realisatie van de definitieve plannen gebruiken als gastvrije ontmoetingsplek waar iedereen kan meedoen. BOOST is in september 2016 van start gegaan in het voormalige gebouw van de Lidwinaschool aan de Ringdijk, in Amsterdam Oost. Dit pand hadden we een jaar in gebruik. We hebben het in de zomer van 2017 verlaten, om definitief te worden ontwikkeld tot nieuw woongebied. Voor informatie over het gebruik van een ruimte bij BOOST kunt u een mail sturen naar info@boostamsterdam.nl.

BOOST open voor iedereen
Bij BOOST kun je terecht voor een gratis kopje koffie of thee. Op weg naar metrohalte Wibautstraat, na de boodschappen, tijdens je lunchpauze, om te werken, of gewoon om een praatje te maken. Er is gratis wifi, je kunt meedoen aan het programma, kennis maken met iemand anders, een eigen hoekje kiezen. Of met een goed idee komen, of een paar spullen die we goed kunnen gebruiken. Kom gewoon langs; iedereen is welkom!

BOOST voor jouw evenement
Zo’n geweldig gebouw, moet maar veel gebruikt worden! Bij BOOST kun je ook een eigen evenement organiseren. De ontmoetingsruimte, keuken, klaslokalen en gymzaal zijn allemaal te huur, maar alleen voor evenementen die passen bij de activiteiten en filosofie van BOOST. Voor initiatieven uit de buurt en maatschappelijk initiatief hanteren we een maatschappelijk tarief. Mail voor meer informatie naar info@boostamsterdam.nl.

BOOST-partners op locatie
Voor initiatieven, ondernemers, zzp-ers die op zoek zijn naar werkruimte én echt met BOOST willen samenwerken, maken wij graag plek. Activiteit versterkt de locatie en biedt nieuwkomers nieuwe kansen om mee te doen. Ben je nieuwsgierig, heb je een interessant voorstel; stuur ons dan gerust een mail! (info@boostamsterdam.nl) Het Zorgcafé van Dokters van de Wereld en Rode Kruis is inmiddels een vast onderdeel in het BOOST-programma. Nine Oaks architecten ondersteunt BOOST in het technisch beheer van het pand. Welke kansen voor samenwerking zie jij?

PARTNERS


Partners van BOOST

De activiteiten van BOOST worden financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van onze bovenstaande partners. Daarnaast werkt BOOST intensief samen met een netwerk van uiteenlopende partners in de buurt, in de stad, en landelijk.

Wij zijn trots op het grote netwerk wat in de afgelopen jaren is opgebouwd en staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen. Voor vragen of ideeën over nieuw partnerschap kan contact opgenomen worden met het secretariaat.

Academie van de Stad | AdviesTalent van Twijnstra Gudde | Amsterdam Cares | Amsterdam University College | Amsterdam Verbindt | Amsterdammers Maak je Stad! | Amsterdams 4 en 5 mei comité | ASKV Steunpunt Vluchtelingen | Blendin | Boksschool Bijlmerbajes | Brandweer Amstelland | BuurtBuik | Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied | Buurtplatform Transvaal | Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) | Civic | Day of Caring | De Alliantie | De Key | De Meevaart | De YogaZaak | Dokters van de Wereld | Dynamo | Eigen Haard | Event Hands | FRED Foundation | Gastvrij Oost | Gemeente Amsterdam | GGD | Hack Your Future | Havendiners | Het Blauwe Huis | Hogeschool van Amsterdam | Hotel CASA 400 | Hotel Nicolaas Witsen | In My Backyard | Joke Smitschool | KANS Fonds | Kerken helpen Amsterdam | KNVB Kicks | Lloydhotel | Lohuizen | LoLa Lik | Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen | Majalla | Makers Unite | Muiderpoortkerk | NedLes | Netwerk Pro | NewBees | OranjeFonds | Plugin | Politie Amsterdam | Post Oost | Protestantse Diaconie | Randstad | Refugee Academy  | Refugee Company | Refugee Start Force | Right2Education | ROC van Amsterdam | Rode Kruis | Socius | Stadgenoot | Startblok Riekerhaven | Starters4communities | Stedelijk Platform Ongedocumenteerden | Steunfonds Amsterdam | Stichting DOEN | Stichting Leegstandoplossers Amsterdam | Stichting Philomela | Stichting Veranders | The Student Hotel | Tugela85 | UAF | Universiteit van Amsterdam | Vluchtelingenwerk Nederland | Vrije Universiteit  (VU) | Vrijwilligers Centrale Amsterdam | Wereldhuis | Werkgeverssteunpunt Groot-Amsterdam | Ymere

Word donateur

BOOST kan bestaan dankzij de kleine en grote bijdragen van veel mensen en organisaties in en buiten Amsterdam. De dagelijkse inzet van ruim 100 vrijwilligers, een gift van 50 borden voor de keuken, een optreden van muzikanten uit de buurt, een wekelijkse samenwerking, grote en kleine financiële support; het draagt allemaal bij aan het succes van BOOST. Wie BOOST financieel wil steunen, kan dat doen door overmaking van een bedrag op rekening NL94 INGB 0008186486 van de Stichting BOOST voor Vluchtelingen, onder vermelding van ‘Gift voor BOOST’.