STICHTING BOOST VOOR VLUCHTELINGEN 

De activiteiten van BOOST worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stichting BOOST voor Vluchtelingen.

Ons ontmoetingscentrum staat bekend onder de namen BOOST of BOOST Transvaal en is gevestigd aan de Danie Theronstraat 2, 1091 XX  Amsterdam.

Dat is ook het bezoekadres van de Stichting.

Het postadres van de Stichting is Tugelaweg 53 D, 1092 VJ Amsterdam.

De stichting is opgericht op 13 maart 2017 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68295596

Het RSIN-nummer van de Stichting is: 857380059

BOOST heeft op 13 mei 2019 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangevraagd.

De doelstelling van de Stichting, zoals opgenomen in de Statuten, is:

De Stichting heeft ten doel de lokale uitwisseling tussen buurtbewoners en vluchtelingen in Amsterdam op gang te brengen en te faciliteren. De activiteiten komen tot stand in samenwerking tussen buurtbewoners en vluchtelingen en zijn gericht op de vorming van netwerken waarin vluchtelingen en buurtbewoners participeren. De activiteiten leiden ertoe dat vluchtelingen stappen zetten op weg naar een volwaardige positie in de Nederlandse maatschappij.

De Stichting onderzoekt en ontwikkelt concepten voor lokale integratie en een inclusieve samenleving.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van huisvesting, ontmoetingsplekken, taallessen, cursussen, dialogen en start-ups, die alle gericht zijn op directe integratie.

Daarnaast wil de Stichting inspireren en de publieke opinie beïnvloeden door haar kennis, ervaringen en inzichten te delen.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Het bestuur van de Stichting BOOST voor Vluchtelingen bestaat uit:


  • Sennay Ghebraeb, voorzitter
  • Monique Waarts, vice-voorzitter
  • Henk van Waveren, secretaris
  • Jeroen Diepeveen, penningmeester
  • Connie Heemskerk, lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten kunnen zij declareren bij de Stichting.

De dagelijkse coördinatie van BOOST ligt bij een kernteam, bestaande uit acht personen. Coördinator van BOOST is Mw. Ramon Schleijpen.

BOOST heeft geen personen in dienst. Een zevental medewerkers, die coördinerende taken vervullen, ontvangen een vergoeding als ZZP-er. De hoogte van deze vergoeding ligt aanzienlijk onder marktniveau, daarnaast doen deze medewerkers ook onbetaald werk als vrijwilliger.

Het Beleidsplan 2019 van BOOST vindt u HIER

Het Jaarverslag 2018 van BOOST vindt u HIER


De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit:


  • Subsidies van de overheid
  • Donaties van goede doelen stichtingen
  • Donaties van particulieren
  • Opbrengsten van BOOST uit het in gebruik geven van ruimtes in ons pand.

Indien over een boekjaar een positief resultaat wordt geboekt, wordt dit gereserveerd in de bestemmingsreserve Activiteiten, en kan in een volgend jaar worden ingezet ten behoeve van de activiteiten van BOOST.